Utomhusbelysning

Hotel Malmköping har fått utomhusbelysning.

Lighthouse har med fantasi och kunskap gett utomhusmiljön en extra krydda.

Den nya uppfarten har fått en ljusgestaltning med ljus på muren, pilastrar och flaggstänger.

Minigolfbanan är nu belyst med spännande ljuseffekter.

På marken har vi "lagt ut" några jättebarr.

Barren är projicerade från de höga masterna.

Den stora ljusskylten på taket syns över hela Malmköping.

På dagen svart och på natten vit!

Detalj på den bakombelysta ljusskylten på muren.

Så här fint är det på kvällen när man kommer.