Utomhusbelysning och Fasadbelysning

Utomhusbelysning har många spännande uppgifter att lösa. Belysningen skall hjälpa oss att se, hitta dit vi skall, lysa upp gångvägar och omgivningen och göra så vi känner oss trygga.

Fasadbelysningen skall förstärka det vi vill visa av arkitektur och hus.

Utomhusbelysning i det offentliga rummet skall lysa så miljön upplevs inbjudande och säker. Den skall vara bländfri och "visa rummet" så man lätt kan orientera sig och se omgivningen och personer man möter.

Fasadbelysning skall förstärka byggnadens uttryck och lyfta fram arkitekturen och strukturen i fasaden. Ljusdesign av en fasad ger byggnaden ett spännande utseende på kvällen.

I det offentliga rummet ställs också krav på att armaturerna skall vara tåliga och ha lång livslängd.