Utomhusbelysning

Utomhusbelysning har många spännande uppgifter att lösa. Den skall hjälpa oss att se, hitta dit vi skall, lysa upp gångvägar och omgivningen. Den men också förstärka det vi vill visa av arkitektur och trädgård.

Utomhusbelysning i det offentliga rummet skall lysa så miljön upplevs inbjudande och säker. Den skall vara bländfri och "visa rummet" så man lätt kan orientera sig och se omgivningen och personer man möter.

I det offentliga rummet ställs också krav på att armaturerna skall vara tåliga och ha lång livslängd.