Trädgårdsbelysning

Ljusdesign av trädgårdar ger en spännande miljö.

Gestaltningen av din trädgård skall synas under den mörka delen av dagen/året och vi vill skapa en rumslighet som inkluderar din trädgård till ditt hus.

Detta ställer stora krav på ljusriktning och avbländning.

Beroende på var man placerar ljuskällan får man olika effekter.

Rabatter belyser man med fördel för att visa dem när det är mörkt och rama in trädgårdsrummet.

Belysning av träd ger träden ett spännade liv på natten. 

Entrén till huset skall göra så ljus och tilltalande att vi hittar dit och så att våra besökare vet vart de skall.

Belysning av trappor är både effektfullt och gör så att de är lätta att gå i på natten.

Belysning av pooler är inte bara den belysning som finns i poolen det är också den belysning som skapar rummet omkring.

Låga diskreta pollare med väl avbländad nerljus fungerar utmärkt på en gångväg eller i trappa.

Belysning av bryggor är speciellt då man måste tänka på var man skickar ljusbilden. Välavbländad är ett måste så man inte bländar den som kommer med båt.