LED-Belysning

LED är en ljuskälla som ger oss nya möjligheter vid ljusplaneringen. Lighthouse och Helena Åkerberg har gjort fasadbelysningen på Firends Arena.

Lighthouse balanserar estetik och teknik till fulländad ljusdesign där kundens vision är vår målbild.

Lighthouse har all den kunskap som krävs för att göra ett lyckat projekt med LED produkter.

LED ger oss många fördelar och kan nyttjas delvis på andra sätt än de ljuskällor som vi är vana med. LED ställer också högre krav på ljusarkitekten. Att använda LED kräver mer tekniskt kunnande.

För att få en bra ljusanläggning som fungerar och håller över tiden behöver man ha kontroll och kunskap.

Det finns många fallgropar med LED och Lighthouse vet var de är!