Lighthousebloggen

Ljusskolan

Lighthouse kommer att ha en föreläsning på kursen ”Ljussättning i hem och offentlig miljö”

Datumet är den 10-11 juni i Knivsta.

Se mer info och anmälan på www.wabema.se under kurser!

Välkomna.

Utomhusbelysning

Lighthouse jobbar nu med flera spännande utomhusprojekt.

För att göra en bra ljuslösning utomhus behöver man tänka extra noga på att dölja ljuskällan.

Rikta ljuset från betraktaren och på det som skall belysas

Löshoppningsramp K1

Montaget av löshoppningsrampen i K1 nya ridhus i Stockholm har påbörjats!

Innan jul monterades specialfästen i taket där rampen sedan kommer att hänga.

Carlsson Byggare AB i Flen är Lighthouse ABs beställare. Montaget av löshoppningsrampen utförs av Kenneth Broberg.