ElkonsultLighthouse består av medarbetare med en bred bas som elkonsulter samt med spetskompetens inom ljusplanering. Vi är ett lag som hjälper våra kunder till betydande, varaktiga förbättringar av sina projekt.

Ljusdesign med människan i centrum och spetskompetens inom ljusarkitektur, teknik och styrsystem. Allt detta finner du hos Lighthouse.

Vi skapar innovativa och spännande ljuslösningar med de senaste tekniska ljuskällorna och styrsystemen.

Vi erbjuder även kompletta elhandlingar; allt från utredningar till färdiga förfrågningsunderlag för alla anläggningsdelar inom el (kraft, kanalisation, tele och belysning).

Vi är med i alla skeden i ett projekt, från vision och ideskisser, planering och utarbetad ljusdesign till projektering och uppföljning.

För kommuner och större företag erbjuder vi belysningsbesiktningar som strävar efter att uppmärksamma och ta fram lösningar för belysningsförbättrande åtgärder, samt energieffektivisera belysningsanläggningar. Etapper som finns med vid ett typiskt projekt:

  1. Genomgång av en belysningsanläggning för att få fram staus
  2. Ta fram åtgärdsförslag
  3. Ta in offerter samt utvärdera
  4. Projektledare vid genomförande

Välkomna med er förfrågan!