LighthousebloggenLakritsfestivalen

Lighthouse AB har fått förnyat förtroende att ljussätta Lakritsfestivalen på Annexet vid Globen, Stockholm.

Datumet är 22-23 mars 2014. Välkomna!!

  • Tipsa